Berfikir SejenakApa yang kamu fikir? Apa yang sedang saya fikir? Adakah anda tahu apa yang sedang saya fikir dan orang lain fikir? Adakah anda fikir saya tahu apa yang anda fikir dan orang lain fikir? Adakah ada orang yang tahu apa yang saya sedang fikir? Adakah ada orang tahu apa yang anda sedang fikir? Apa yang saya fikir adalah, hanya Allah s.w.t. sahaja yang tahu apa yang saya, anda dan sesiapa sahaja yang sedang berfikir.

Firman Allah s.w.t di dalam surah Al Ahzab: ayat 54
"Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."

ALLAH s.w.t. kurniakan manusia dengan akal. Akal adalah sebesar-besar rahmat dan nikmat yang membolehkan manusia berfikir. Yang membezakan haiwan dan manusia ialah kerana manusia dianugerahkan akal yang membolehkan mereka berfikir sedangkan haiwan mempunyai otak tetapi tidak boleh berfikir. 

Haiwan dirangsang oleh naluri. Sebab itulah Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian iaitu manusia boleh berfikir. 

Berfikir adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan. Kejadian pada diri manusia itu sendiri, mendorong manusia berfikir. Mengapa akal, nafsu, hati dan pancaindera dijadikan, membawa manusia berfikir. Mengapa hujan, ribut, banjir, gempa bumi, kebakaran berlaku membawa manusia berfikir. Siapa yang mencipta manusia dan alam ini menyebabkan manusia berfikir. 

Berfikir membolehkan manusia mengetahui. Tahu tentang sesuatu boleh menjadi asas pengetahuan dan ilmu. Pada hakikatnya, berfikir ialah untuk mencari makna. Manusia faham akan sesuatu berasaskan makna. Apabila ilmu diperolehi hasil adalah proses berfikir manusia menjadi tahu dan menerima makna akan sesuatu. 

Bagi benda-benda yang nyata, fikiran dan pancaindera manusia membantu. Kehidupan ini tidak sekadar apa yang kita nampak dan tengok sebagai bukti menjadikan kita tahu. Ada benda-benda yang kita nampak dan tengok adalah benda-benda yang dekat. Betapa benda-benda yang jauh di angkasa raya dan di luh mahfuz yang manusia tidak tahu. 

Sudah tentu manusia memerlukan bantuan untuk menjadikannya tahu dan mendapat makna tentang bumi dan kehidupan, planet-planet dan galaksi lain, hubungan antara kehidupan di bumi dengan faktor-faktor alamiah yang amat menakjubkan. 

Dalam tradisi Islam, al-Quranlah sebagai sumber maklumat, pertunjuk dan ilmu mengenai faktor yang ghaib dan nyata yang memberi suluh dan pedoman kepada manusia. Bila manusia melakukan fikir dan tadabbur mendorong manusia bertanya tidak sekadar apa yang nyata di hadapan matanya tetapi faktor di sebalik kejadian sesuatu yang tentunya terkandung hikmah, rahsia dan menafaat bagi manusia. Inilah tradisi berfikir yang selari dengan maksud sains Islam. 

Tanpa al-Quran manusia hanya melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang nyata dan tampak sedangkan alam ini terkandung perkara-perkara yang nampak dan tidak tampak. Tidak mungkin alam ini diurus dengan baik hanya dengan upaya yang tampak. Alam ini sebenarnya diuruskan dengan upaya yang tidak nampak atau ghaib. Manusia sendiri memiliki keterbatasan dalam mengurus muka bumi ini apa lagi mengurus alam yang tidak memiliki batas tepi. 

Umumnya akal manusia mempunyai tiga fungsi. Pertama manusia boleh mengingat dan menghafal sesuatu. Kedua, akal membolehkan seseorang berfikir mengenai sesuatu sama ada yang dilihat, dialami mahupun yang dikhayali. 

Ketiga akal mempunyai daya taakulan yang membolehkan pertanyaan dibuat, jawapan diberi dan penyelidikan berlaku. Daripada proses ini manusia menjadi faham. Fahamlah yang menjadi puncak kepada proses berfikir. Berfikir menjadi nikmat yang amat luar biasa bagi manusia sekiranya natijah akhirnya ialah faham. 

Otak manusia dibahagikan kepada dua iaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dikatakan mempunyai upaya berfikir yang berhubung dengan hal-hal yang kreatif, falsafah dan termasuk hal-hal keagamaan. Otak kiri dikatakan mempunyai kecenderungan dan potensi mengenai angka, statistik dan analisis di samping hal-hal mengenai bahasa. Ada manusia dikatakan menjadi kuat kepada salah satu daripada dua dan terdapat juga manusia yang mempunyai kehebatan kedua-duanya. 

Para remaja mesti menggunakan kekuatan otak ini untuk menafaat ilmu dan pengetahuan. Seperti juga manusia lain, remaja dibekalkan dengan kekuatan akal yang membolehkannya berfikir. 

Meskipun remaja masih lagi muda tetapi bahan yang perlu difikirkan mestilah mampu mencanai akal untuk menghasilkan idea-idea yang bernas dan pemikiran yang baik. Idea yang bernas berlaku hasil dari pembacaan, perkongsian maklumat, pemerhatian, pengalaman yang membimbing remaja berfikir dan meletakkan nilai supaya pemikiran terpedoman. 

Pemikiran yang baik bagi remaja ialah pemikiran yang berasaskan nilai. Nilailah yang menjadi pedoman terbaik untuk remaja berfikir. 

Al-Quran sebagai sumber pertunjuk terkandung nilai-nilai dalam pelbagai dimensi. Ada nilai yang terpancar dari dimensi akidah, ada nilai yang berkembang dari dimensi ibadah, ada nilai yang memberikan batasan dimensi syariah dan ada nilai yang terlihat daripada kemurnian akhlak yang terdapat. 

Apabila Islam menganjurkan remaja supaya selalu bersyukur, memiliki sifat sabar, harus ada kebijaksanaan, bersikap adil dan ihsan terhadap orang lain, amanah dan jujur terhadap sesuatu ia adalah pancaran nilai yang mempedoman jalan berfikir remaja. Sekiranya remaja hanya dirangsang oleh nafsu , keyakinan akliah semata-mata nescaya makna sebenar sesuatu yang dimiliki dan dicari tidak akan ditemui. 

Apabila remaja mengaitkan kekuatan berfikir berasaskan nilai-nilai yang sifatnya Qurani, para remaja sedang memilih jalan bagaimana faktor rohaniah dan akal dapat disatukan, faktor fikir dan zikir dapat ditemukan. Asas inilah yang boleh memimpin remaja menjadi pemikir masa depan. 

Sama ada pemikiran itu mengambil sudut reflektif, lateral, kritikal, analitikal, strategik, kreatif dan seumpamanya asas nilai seharusnya dijadikan pedoman. Nilailah yang akhirnya bakal membantu remaja untuk membuat sesuatu keputusan dan tindakan. Sekiranya nilai yang diambil hanya bersifat akliah semata dan tidak dikaitkan dengan sumber naqliah (wahyu) ia tidak melahirkan kebijaksanaan. 

*Renungan batini 

Berfikir bagi remaja memerlukan renungan batini yang tinggi. Menghubungkan diri dengan Allah dengan mengakui alam ini adalah ciptaan-Nya, rahmah dan nikmat adalah kurniaan-Nya menyebabkan remaja merasa kerdil tentang upaya diri, berusaha untuk menemukan tanda-tanda kebesaran-Nya dan darinya remaja mempunyai asas yang betul bahawa berfikir tanpa redha Allah adalah sesat, berilmu tanpa mengakui kebesaran Allah adalah musibah dan pemikiran yang hanya mengagumi kehebatan duniawi tanpa mengaitkan dengan kepentingan ukhrawi akan memimpin manusia ke arah malapetaka. 

Oleh kerana berfikir adalah suatu nikmat Allah yang amat bernilai, faktor kewarasan, keseimbangan dan kematangan harus ada supaya kualiti ilmu dan maklumat yang diperolehi mampu membimbing remaja ke arah jalur kehidupan yang terarah dan memungkinkan remaja menyumbang berasaskan kekuatan ilmu dan kemahiran yang yang lebih bermakna.

Oleh karenanya, dalam banyak ayat Allah memberi semangat untuk berakal (yakni menggunakan akalnya), di antaranya: 
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ 
“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya).” (An-Nahl: 12)


Comments

Popular posts from this blog

Example of Auto Debit Cancellation Letter

Perkara - Perkara Yang Membatalkan Puasa

Kelab wanita langgan pelacur lelaki